Spring til indhold

Pakkeri gennem mange år

Vores historie begynder i 1906

Kustaa Vihtori og Maria Alxandra Tuominen, startede kylling- og fjerkræproduktion i begyndelsen af det 20. århundrede. Der var mange i familien som havde hønsehuse. Stjernen var fjerkræavlsbedrift i Kyläsaari, Pori og Maijala samt fjerkræavlsbedrift i Panelia. 1934 giftede Toumistens, datter Hanna, sig med Lauri Haavisto.

Lauri og Hanna udbyggede deres forretning og etablerede blandt andet et stort hønsehus, med 1000 pladser. Lauris deltog selv i produktionen, først i 1973 var der generationsskifte.

Med generationsskiftet fik Lauri og Hannas yngste søn Jarmo Haavisto og hans kone Hilpa ansvaret for forretningen. Med Jarmos ansvar voksede familievirksomheden til stor skala. I begyndelsen 1980´erne og 1990´erne begyndte import af kyllinger fra Canada og Frankrig. I 1994 var Satamuna den første Finske virksomhed som eksporterede kyllinger.

Ser ind i fremtiden

I 2007 gennemførtes det andet generationsskifte. Marko Haavisto, den ældste søn af Jarmo og Hilpa, overtager ansvaret for driften. I de sidste 3 årtier havde Jarmo og Hilpa bygget mere end 5000 kvadratmeter hønsehuse.

Skabt et omfattede netværk af underleverandører, og etableret PanEgg Oy, der importerer hønsehusudstyr og æg-pakkemaskiner, samt en række andre aktiviteter.

Før generationsskiftet var Marko Haavisto allerede begyndt sin egen produktion af æg i Eurajoki i 2000. I 2001 begyndte han at pakke æg til detailhandlen, under navnet Munapakkaamo, Marko Haavisto produktionskapacitet var nogle få 100 kg om dagen, produktionslokalet var 30 kvadratmeter.

I 2002 blev pakkeriet udbygget, og produktionen overført til Eurakoski i Kiukainen. Samtidig blev der lavet aftale med kontraktproducenter.

 

Samling af aktiviteterne i Satamuna

I 2005 blev alle aktiviteter samlet på et pakkeri, grundet stigende efterspøgelse på æg. Samtidig blev virksomheden omdøbt til Satamuna Oy, og den yngste søn Toni Haavisto blev aktionær.

Samme år blev der bygget helt nyt kontorareal på 2000 kvadratmeter I Euran Panelia. Produktionslokalerne blev samtidig udbygget. Sortimentet blev større, traditionelle æg, fritgående æg, skrabe æg, omega æg og økologiske æg. I 2009 etableres der en produktionslinje til kogte æg, for storkøkkener.

I 2010 implementerede Satamuna - Animal Welfare Directive, som trådte I kraft 2012. Satamuna byggede sin egne hønsehuse for skrabeægproduktion. Ved bygningen af hønsehusene blev der stillet strengere krav, end dem der var krævet i lovgivningen, til indretning af hønsehuse. Det betyd, at hønsehuse og pakkeri kunne certificeres efter KAT-certificeringen. Æggene er dermed godkendt for salg, til det centraleuropæiske konsumentmarked.

Mellem 2010 og 2020 har Satamuna fordoblet sin pakkerikapacitet, og er Finland største producent af skrabeæg.

 

Satamuna nu og i fremtiden.

Haavisto familien leverer fjerkræavl til mange kunder, både i Finland og til eksport, i mere end 20 forskellige lande. Virksomheden importerer kyllinger fra Tyskland og Holland, samt udstyr til kyllingeproduktion. Pakkematerialer fra forskellige lande i Europa, på vegne af PanEgg Oy.

 

I fremtiden vil Satamuna løbende investere kraftigt i produktudvikling, og fortsætte den lange tradition, for pakkeri af høj kvalitet.

 

 

 

da_DK