Historia

År 1906 Kustaa Vihtori och Alexandra Maria Tuominen började fjäderfäuppfödningen. I familjen fanns många andra fjäderfäuppfödare också. År 1934 gifte sig deras dotter Hanna med Lauri Haavisto, och de bygde ut verksamheten genom att bygga ett ovanligt stort (1.000 hönsplats) hönshus. År 1973 flyttades gården till deras son Jarmo Haavisto och Hilppa. De utvidgade gården igen en hel del. I slutet av 1980-talet började de importera fjäderfä från Kanada och Frankrike till Finland och 1998 började de exportera fjäderfä från Finland. De var de första i Finland att exportera fjäderfä!

Mot framtid

År 2007 gården flyttades till Jarmos och Hilppas son, Marko Haavisto. Jarmo och Hilppa hade byggt under tre decennier 5.000 kvadratmeter byggnader, skapat en god täckning av fjäderfä partners nätet och grundat ut över allt av detta ett företag, Panegg Oy, som säljer hönshus utrustning och ägg förpackningsmaskiner. Jarmo är styrelsemedlem i AEH, Föreningen för europeiska kläckerier. Marko Haavisto började äggproduktion år 2000 och år 2001 öppnade han ett ägg packeri med 200 kg’s daglig kapacitet. Detta var början till ägg leveranser till detaljhandel under namnet Munapakkaamo Marko Haavisto. År 2002 utvidgats verksamheten och vi började köpa ägg från andra producenter.

Företaget fick namnet Satamuna

Under 2005 ökade efterfrågan på ägg. Då beslutade man att byta företagsform till aktiebolag med namnet Satamuna. På den tiden blev även Hilppa och Jarmos yngre son, Toni Haavisto delägare i företaget. Samma år byggdes en helt ny förpacknings bygnad på ca 2000 kvadratmeter i Panelia, Eura. Sortimentet utökades till att omfatta alla ägg: traditionella ägg, frigående ägg, funktionaliska Omega ägg och ekologiska ägg. 2009 började Satamuna även med kokta och skalade ägg. Under 2010 Satamuna förberädde sig för de kommande förändringarna i EU-direktiven om djurens välbefinnande, och byggde egna aviary (frigående) hönshuset. Byggnaderna gjordes bättre än vad som krävs i Finland. Då fick man även en KAT certifikatet. Detta möjliggör äggexport till centraleuropéers matbord. På samma tid fick Satamuna också certifikatet för KAT. Två år senare byggades ett annat identiskt hönshus.

Satamuna i dag och i morgon

Familj företaget Haavisto Siitoskanala levererar fjäderfämaterial till många kunder i Finland och utomlands, i över 20 länder. Familjen importerar fjäderfäavelsmaterial från USA och har hönshusutrustning och ägg förpackningsmaskin import från Europa under namnet Panegg Oy.

Familjeföretag Satamuna har 100.000 egna höns och köper ägg från över 200.000 hönor hos andra äggproducenter. Varje tionde ägg som produceras och packas i Finland, kommer från Satamuna.

Satamuna kommer i framtiden att fortsätta investera kraftigt i produktutveckling och fortsätta med vår långa traditionerna av hög kvalitet på våra ägg förpackningar.