Äggproducenter

Varje ägg producent i Satamuna följer de gemensamma reglerna för djurens välbefinnande och är involverad för att ta tester i salmonella kontroll enligt reglerna av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Salmonella kontroll programm i Finland är mer omfattande än någon annanstans i värden. Därför våra ägg är säkrare än annanstans.

De flesta av våra producenter har köpt hönsen från vårt familjföretag och producerar äggen enligt våra instruktioner och uppfyller alla våra stränga krav.

Vill Du bli en äggproducent hos oss?

Vi är en pålitlig partner då det gäller trivselbur, frigående eller ekologisk produktion. Detta kan ses från en stadig tillväxt i vår omsättning och en mycket låg omsättning hos våra producenter. Mer än varje tionde ägg som produceras i Finland packar vi år 2012. Vi skaffar ägg från hela Finland, från större och mindre företag. För oss är varken logistisk eller storlek på hönsgård något problem.